Blogi

Voimapäivä varhaiskasvattajille: hoivaa hoitajille.

On ollut ilo kuulla ja nähdä että olemme palautteen perusteella pystyneet lunastamaan aika suuren lupauksemme:

” Satuhierontavalmennus on rentouttava ja voimaannuttava päivä kaikille osallistujille!”

Vaikka keskitymme valmennuksessa lasten hyvinvoinnin tukemiseen, koemme hyvin tärkeäksi että myös he, ketkä ammatikseen vaalivat ja hoivaavat, saavat myös itse tulla hoidetuiksi. Tässä kirjoituksessa availen ovia valmennukseen kokemukselliselta tasolla.

 

” Valmennuksessa opin ja koin, että Satuhieronta ei ole vain antamista, vaan myös saamista, koska kosketus on aina molemmin puoleista. Se rauhoittaa ja vähentää stressiä myös meiltä työntekijöiltä ja tuo hyvää mieltä ja iloa vuorovaikutukseen lasten kanssa.Valmennus antoi paljon ja aukaisi silmiäni myös moniin itseeni liittyvissä asioissa. Koin, että siitä alkoi jonkinlainen matka tai uusi suunta omassa elämässäni ja ajatuksissani.”

Päivi Kaski, lastenhoitaja-

 

 

TIETO MUUTTUU ELÄVÄKSI KOKEMUKSEN KAUTTA

Nautin hetkistä jolloin teemme valmennuksissa varhaiskasvattajien kanssa läsnäolevan kosketuksen tai Satuhieronnan harjoituksia ja siitä mitä näissä hetkissä tapahtuu. Menemme näissä hetkissä tiedolliselta tasolta kokemukselliselle tasolle. Teorian lisäksi koemme sanattomia viestien myönteistä vaikutuksia satujen ja tarinoiden rinnalla.

Koemme hyvän olon, rentoutumisen, ilon, levollisuuden. Koemme nähdyksi tulemisen merkityksellisyyden, sekä toverillisen kohtaamisen kokonaisvaltaisesti rauhoittavan vaikutuksen.

 

 

JAKAMISEN IHME

Tärkeitä valmennuksissa on myös hetket jolloin saamme jakaa kokemuksiamme. Kun jokainen voi halutessaan kertoa mitä kosketukseen tai läheisyyteen liittyviä muistoja nousee omasta lapsuudesta, tai vastaavasti jakaa sen jos näitä muistoja ei ole, jos avointa, lempeää syliä ei lapsuudessa ollut.

Voimme myös jakaa sen mitä siinä hetkessä koemme. Sekä mitä olemme kokeneet omassa arjessamme; miten lempeä kosketus on sulattanut jään, rakentanut sillaan, avannut muurin, rauhoittanut rauhattoman. Avata myös teoreettisesti sitä, mitä näissä hetkissä todella tapahtuu! Niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti.

 

 

SYDÄMENVIISAUS MUUTTUU TEOIKSI

Saamme kasvaa yhdessä siihen sisäiseen tietoon, ettei koskaan ole liian myöhäistä saada korjaavia kokemuksia myönteisestä kosketuksesta. Saamme kasvaa yhdessä myös siihen tietoon, että jokainen kosketus jättää jäljen. Myönteinen kosketus antaa elämää kannattelevaa voimaa.

Saamme myös tiedostaa miten sensitiivisen aiheen kanssa olemme tekemisissä, ja miten jokaisen on avauduttava omaa tahtia luottamukselliseen yhteyteen. Käymme myös läpi miten kansamme on toipumassa sodan haavasta ja kasvamassa Ei-kosketuskulttuurista luottamukselliseen läheisyyteen sekä suorittamisesta läsnäoloon.

 

KESKITTYMINEN OLEELLISEEN PALVELEE HYVINVOINTIA

On voimauttavaa tietoisesti linkittyä myönteisiin ajatuksiin, sanoihin, mielikuviin ja satuihin jotka vahvistavat elämää, sekä antavat uskoa, toivoa ja opastavat lempeällä tavalla kohti iloa.  On merkityksellistä antaa omien ajatusten suuntautua positiivisuuteen ja tiedostaa pienten asioiden suuri vaikutus. Asenteella ja mielikuvilla on merkitystä. Annetaan sisäisen auringon paistaa!

 

 

PIENILLÄ SANOILLA JA TEOILLA ON SUURI VAIKUTUS

Tahdon kiittää jokaista Satuhierontavalmennukseen osallistunutta ja jokaista joka on tulevaisuudessa astumassa mukaan läsnä olevan kosketuksen ja sadun taikaan! Jokainen teistä on antanut ja tulee antamaan läsnäolollaan oman tärkeän osansa valmennuspäivään, sekä on päivän jälkeen tekemässä omassa ympäristössään yhteistä kulttuurimuutostamme hyvinvoinnin puolesta! Kiitos!

Sanna Tuovinen