Satuhieronta-ohjaajakoulutus (2 taso)

Nyt voit jatkaa omaa matkaasi voimaannuttavien satujen ja myönteisen kosketuksen osaajaksi. Kouluttautumalla Satuhieronta-ohjaajaksi voit soveltaa satuhierontaa entistä monipuolisemmin omassa työssäsi.

Uudistunut, satuhieronnan syventävän tiedon sekä oman sisäisen äänen äärelle tuova koulutus avaa satuhieronnan mahdollisuuksia ja vaikutuksia ennen kokemattomalla tavalla. Voit Satuhieronta-ohjaajana pitää Satuhierontatuokioita niin lapsi/vanhempi ryhmille, sekä käyttää satuhierontaa omassa työssäsi lasten parissa entistä tarvelähtöisemmin ja yksilöllisemmin. Satuhieronta-ohjaajakoulutus koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen ja viimeinen toteutetaan kaksipäiväisenä  lähiopetuksena. Keskimmäinen jakso toteutuu yhden päivän mittaisena etäkoulutuspäivänä.

Mitä koulutus voi antaa:

  • syventävää tietoa satujen ja tarinoiden merkityksistä, vaikutuksista ja mahdollisuuksista (NLP)   
  • ohjausta satuhieronnan soveltamiseen entistä tarvelähtöisemmin
  • tietoa turvan luomisen tavoista ja vaikutuksista satuhierontahetkissä
  • mahdollisuuden toimia Satuhierontaohjaajana lapsille, perheille ja vanhemmille
  • tietoa satuhieronta-ohjaajuudesta ja toimimisen mahdollisuuksista   
  • tukea oman sisäisen tiedon kuunteluun ja hyvinvoinnin vaalimiseen
 
 

Kohderyhmä:
Varhaiskasvattajat, opettajat, toimintaterapeutit, puheterapeutit, perhetyöntekijät, lastenpsykiatrit, sekä muut lasten, nuorten sekä perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Koulutuksen sisältö:

1 osio: 20-21.09.2022 (lähiopetus 2pv)
– Sadut, kosketus sekä niiden yhdistämisen synergia
– Tarinoiden, satujen ja mielikuvien symboliset merkitykset NLP:n näkökulmasta
– Myönteisen kosketuksen perusteiden omaksuminen ja ohjaaminen
– Tarvelähtöisyys ja vuorovaikutuksellisuus satuhieronnassa
– Ryhmän ohjaaminen & Satuhieronta-tuokiot
– Välitehtävän ohjeistus

2 osio: 22.10.2022 Etäopetus (1pv)
– Välitehtävien läpikäyminen
– Sisäisen tiedon kuuntelu, oma hyvinvointi
– Lopputyön ohjeistus

3 osio: 22-23.11.2022  (lähiopetus 2pv)
– Turvan luomisen ja tunnistamisen merkitys satuhieronnassa
– Nonverbaalisen viestinnän vaikutukset ja merkitykset
– Satuhieronta-ohjauksen monet mahdollisuudet
– Satuhierontaohjaajuus käytännössä
– Koulutuksen päätös

Kouluttajat:
Pääkouluttaja Satuhierontakouluttaja, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kouluttaja, NLP -kouluttaja Titta Karanta.
Vierailevana kouluttajana Satuhierontaohjaaja, perhetoiminnan kehittäjä Salla Jämsen, Koulutuksessa mukana Satuhieronta-menetelmän kehittäjä, kirjailija Sanna Tuovinen.

Hinta:
Satuhieronta-ohjaajakoulutuksen kokonaishinta on 980 € (sis. alv 24%). Hinta sisältää ruoat ja kahvit/teet lähiopetuspäivinä, koulutusmateraalin sekä Satuhierontaohjaaja lisenssin.

Koulutuspaikkakuntanta:
Satuhierontaohjaajakoulutuksen lähipäivät järjestetään Oulussa. Tarkempi paikka kerrotaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutukseen hakeminen:
Satuhieronta-ohjaajakoulutuksen voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jonka lähetät osoitteeseen: info@satuhieronta.fi.


Tervetuloa mukaan jatkamaan lumoavaa ja hyvinvointia monin tavoin palvelevaa matkaa!