Satuhierontaohjaajakoulutus (2 taso)

Nyt voit jatkaa omaa matkaasi voimaannuttavien satujen ja myönteisen kosketuksen osaajaksi. Kouluttautumalla Satuhierontaohjaajaksi voit soveltaa satuhierontaa entistä monipuolisemmin omassa työssäsi.

Uudistunut, satuhieronnan syventävän tiedon sekä oman sisäisen äänen äärelle tuova koulutus avaa satuhieronnan mahdollisuuksia ja vaikutuksia ennen kokemattomalla tavalla. Voit Satuhierontaohjaajana pitää Satuhierontatuokioita niin lapsi/vanhempi ryhmille, sekä käyttää satuhierontaa omassa työssäsi lasten parissa entistä tarvelähtöisemmin ja yksilöllisemmin. Satuhierontaohjaajakoulutus koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen ja viimeinen toteutetaan kaksipäiväisenä  lähiopetuksena. Keskimmäinen jakso toteutuu yhden illan mittaisena etäkoulutuspäivänä ja verkkokoulutusmateriaalilla.

Mitä koulutus voi antaa:

  • syventävää tietoa satujen ja tarinoiden merkityksistä, vaikutuksista ja mahdollisuuksista (NLP)   
  • ohjausta satuhieronnan soveltamiseen entistä tarvelähtöisemmin
  • tietoa turvan luomisen tavoista ja vaikutuksista satuhierontahetkissä
  • mahdollisuuden toimia Satuhierontaohjaajana lapsille, perheille ja vanhemmille
  • tietoa satuhieronta-ohjaajuudesta ja toimimisen mahdollisuuksista   
  • tukea oman sisäisen tiedon kuunteluun ja hyvinvoinnin vaalimiseen
 
 

Kohderyhmä:
Varhaiskasvattajat, opettajat, toimintaterapeutit, puheterapeutit, perhetyöntekijät, lastenpsykiatrit, sekä muut lasten, nuorten sekä perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Koulutuksen sisältö:

1 osio:  (lähiopetus 2pv)
– Sadut, kosketus sekä niiden yhdistämisen synergia
– Tarinoiden, satujen ja mielikuvien symboliset merkitykset NLP:n näkökulmasta
– Myönteisen kosketuksen perusteiden omaksuminen ja ohjaaminen
– Tarvelähtöisyys ja vuorovaikutuksellisuus satuhieronnassa
– Ryhmän ohjaaminen & Satuhieronta-tuokiot
– Välitehtävän ohjeistus

2 osio:  (etäopetus 1/2 pv + verkkomateriaali)
– Välitehtävien läpikäyminen
– Sisäisen tiedon kuuntelu, oma hyvinvointi
– Lopputyön ohjeistus

3 osio:  (lähiopetus 2pv)
– Turvan luomisen ja tunnistamisen merkitys satuhieronnassa
– Nonverbaalisen viestinnän vaikutukset ja merkitykset
– Satuhieronta-ohjauksen monet mahdollisuudet
– Satuhierontaohjaajuus käytännössä
– Koulutuksen päätös

Kouluttajat:
Pääkouluttaja Satuhierontakouluttaja, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kouluttaja, NLP -kouluttaja Titta Karanta.
Vierailevana kouluttajana Satuhierontaohjaaja, perhetoiminnan kehittäjä Salla Jämsen, Koulutuksessa mukana Satuhieronta-menetelmän kehittäjä, kirjailija Sanna Tuovinen.

Hinta:
Satuhierontaohjaajakoulutuksen kokonaishinta on 980 € (sis. alv 24%). Hinta sisältää kahvit/teet lähiopetuspäivinä, koulutusmateriaalin sekä Satuhierontaohjaaja-lisenssin.

Koulutuspaikkakunta:
Toistaiseksi kalenterissamme ei ole Satuhierontaohjaajakoulutuksia. 

Koulutukseen hakeminen:
Tällä hetkellä emme ota vastaan hakemuksia Satuhierontaohjaajakoulutukseen. 


Tervetuloa mukaan jatkamaan lumoavaa ja hyvinvointia monin tavoin palvelevaa matkaa!