Satuhieronnan osaaja-laatumerkki (1 taso)

Satuhieronnan osaaja -laatumerkki
Satuhieronnan osaaja -laatumerkki

Mitä Satuhieronta oikeastaan on? Mikä on Satuhieronnan perusteet (1 taso) käyneiden ammattilaisten erityisosaamista? Näihin kysymyksiin on vastaamassa Satuhieronnan osaaja-laatumerkki.

Satuhieronta on kehitetty lapsen itsetunnon, osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Menetelmä pyytää tekijältään tunneherkkyyttä ja kykyä läsnäolevaan vuorovaikutukseen. Koulutus auttaa osallistujaa huomioimaan näitä tekijöitä toiminnassaan. Osallistuja on perehtynyt:

  • Myönteisen kosketuksen tunnusmerkkeihin ja fysiologisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin.
  • Satuhieronnan merkitykseen lapsen hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa
  • Lapsen arvostavaan ja läsnäolevaan kohtaamiseen Satuhieronnan keinoin
  • Satuhieronnan käyttämiseen ja soveltamiseen lapsilähtöisesti omassa työssä
  • Aiheen kulttuuriseen tärkeyteen ja psykofyysiseen sensitiivisyyteen
  • Oman hyvinvoinnin ja rentoutumisen merkitykseen lapsen hyvinvoinnin tukemisessa.

 

Arvostus lapsiin ja omaan itseeni on kasvanut Satuhieronnan myötä. Satuhieronnan kautta olen päässyt lähemmäksi lasta ja luottamus on kasvanut tämän ansiosta. Mielestäni satuhieronnan myötä olen huomannut ilmapiirin rauhalliseksi ja vapautuneeksi, sillä hiljaisempi ja arempi lapsi on alkanut ilmaisemaan itseään. Jokainen lapsi on innokkaasti mukana ja nauttivat jokaisesta hetkestä. Minä tunnen nämä hetket suureksi ja tärkeäksi. Itsekin saan tästä todella paljon.”
– Elma perätalo, lastenhoitaja –

Onko teidän työpaikallanne jo Satuhieronnan osaajia?
Lämpimästi tervetuloa mukaan koulutukseen!