Blogi

Opinnäytetyö tutki Satuhierontaa kirjastossa

Satuhieronta on elänyt mentelmänä jo pitkään päivähoidossa ja kotona. Myös kirjastoissa on jonkin verran pidetty satuhieronta-tuokioita. Uusin Satuhieronnasta tehty opinnäytetyö tutkikin juuri Satuhieronnan soveltumista kirjastoihin positiivisin tuloksin.

Kirjastovirkailijan ja lasten vanhempien teemahaastattelut tukevat sitä ajatusta, että satuhierontaa kannattaa tarjota kirjaston palveluna. Satuhierontaa kannattaa tarjota ensisijaisesti perheille, päiväkodeille ja perhepäivähoitajille. Tärkeä tekijä on, että lapsella on mukanaan tuttu ja luotettava aikuinen satuhieronnassa. Satuhieronnalla on selkeitä hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Kirjasto voi satuhierontaa tarjoamalla vaikuttaa positiivisesti lapsen ja aikuisen väliseen suhteeseen sekä tarjota heille uusia keinoja selvitä arjen tuomista haasteista.

Tutustu opinnäytetyöhön täältä: https://www.theseus.fi/handle/10024/226306?fbclid=IwAR3fd4Loq6oUOUk6NVYiOCvhrYuO_PfiveRQCCHWgP4c0ZxGXzj-mYDFW_E

Suomen kirjastoseuran blogi-kirjoitus: http://suomenkirjastoseura.fi/artikkelit/satuhierontaa-kirjastossa/?fbclid=IwAR0bUSi0ookSE_UxMq3IaiZXXmtUbCeN_CTvfCJrvE-RRvR5mMOCuGQY9cc